Určite ste zaregistrovali v médiách informáciu, že v tomto období je veľmi priaznivá situácia na „refinancovanie“ svojich úverov.
 
            Niektoré bankové inštitúcie sa zapojili na ťaženie na klienta, ktorý poctivo spláca svoje úvery v konkurenčných bankách. Majú vypracované úverové programy presne na to, aby klienta dostali pod svoju opateru a mohli sa starať o jeho záväzky. V tomto bode netreba naletieť reklamným kampaniam a začať vážne počítať výhodnosť konkurenčnej ponuky. Pri úvere je niekoľko dôležitých bodov s ktorými je nutné počítať, ak chcete na úvere ušetriť :
 
úroková sadzba,
spôsob úročenia,
možnosti ručenia,
doba fixácie,
doba splatnosti,
možnosti mimoriadnych splátok,
povinnosť využívať ďalšie služby,
poplatky za poskytnutie, zmenu, predčasné vyplatenie časti  alebo celého úveru,
poplatky za administratívne zásahy do zmluvy a iné.
 
            Banky si uvedomujú, že ak použijete služby finančného poradcu, alebo sprostredkovateľa je veľká pravdepodobnosť, že prídu o úroky, ktoré ešte mohli od Vás vybrať.
            Boj začal, masírovanie snahy ušetriť sa prejavilo v kampaniach typu „len na jednom čísle závisí“ až po „vymeňte svoje staré úvery za jeden z nižšou splátkou“ Neprofesionálny klient sa tak môže stať obeťou svojich dobrých úmyslov. Banky ich radi príjmu pod svoje „ochranné krídla“, ale neposkytnú klientovi informácie koľko vlastne pri refinancovaní ušetrí.
 
Máte predstavu koľko sa dá pri refinancovaní vlastne ušetriť?
 
            Odporúčam využite službu profesionálov, ktorý majú skúsenosti s jednaním s bankami, vedia aj odborne posúdiť samotnú úverovú zmluvu pri ktorej Vás upozornia na možné riziká z nej vyplývajúce. Pri výpočte úspory treba počítať aj s nákladmi pri refinancovaní a výpočet zamerať k obdobiu najbližšej fixácie úveru, lebo v tomto období sa môže komlet nastavenie zmeniť.